HỆ THỐNG QUANG HỌC KIỂM TRA SP

TỔNG QUAN
Kết hợp với các trạm lắp ráp hoặc hoạt động độc lập, giúp kiểm tra các chi tiết, sản phẩm nhanh chóng và chính xác hơn so với việc kiểm tra bằng mắt thường.

Hệ thống quang học kiểm tra sản phẩm


CHỨC NĂNG
- Kiểm tra thực tế so với dữ liệu mẫu.
- Thông báo vị trí lỗi/ không đạt yêu cầu.
- Thời gian đáp ứng nhanh.
- Lưu trữ thông tin phục vụ công tác quản lý.
- Ứng dụng kiểm tra đa sản phẩm, kiểm tra kích thước, màu sắc, vị trí...
- Kết hợp với các máy trạm tự động để thực hiện theo dõi và điều khiển lắp ráp sản phẩm chính xác đối với những vật liệu không đính hướng trước hoặc đặt sản phẩm chính xác theo vị trí yêu cầu khi đóng gói...