HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT

HỆ THỐNG SẢN XUÁT LỈNH HOẠT 
(FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM & MODULAR PRODUCTION SYSTEM)


KẾT CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG
- Hệ thống sản xuất linh hoạt công nghiệp (FMS) bao gồm các trạm robot, máy tính điều khiển, máy điều khiển trung tâm (option), thiết bị đo đạc, cảm biến và các hệ thống độc lập khác như máy kiểm tra, máy lắp ráp, hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu... Việc sử dụng các trạm robot tự động trong phân đoạn sản xuất của các ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi ích từ việc thời gian sử dụng cao đến năng suất cao.
- Mỗi trạm Robot (trạm lắp ráp tự động) sẽ được đặt dọc theo một hệ thống xử lý vật liệu như băng tải hoặc phương tiện dẫn đường tự động. Việc sản xuất từng bộ phận hoặc toàn bộ công việc sẽ đòi hỏi sự kết hợp khác nhau của các trạm sản xuất.
- Sự di chuyển của các bộ phận từ trạm này sang trạm khác được thực hiện thông qua hệ thống xử lý vật liệu (Băng tải). Khi kết thúc quá trình xử lý lắp ráp, các sản phẩm hoàn thành sẽ được chuyển đến một trạm kiểm tra tự động, và sau đó được tự động chuyển đến vị trí đặt sản phẩm hoàn thiện ngoài hệ thống.
- Các trạm lắp ráp tự động được kết hợp tạo thành hệ thống sản xuất linh hoạt. Tất cả các trạm được kết nối với nhau thành một thể thống nhất, hoạt động tự động hoàn toàn.
Và với sự linh hoạt sẵn có giúp ích cho việc sản xuất nhiều dòng sản phẩm trên cùng một hệ thống.