CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ

Chính sách bảo mật
Bảo vệ dữ liệu của khách hàng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là đại diện cho sự tin tưởng của khách hàng với Vina Me Tech

Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Vina Me Tech cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng.

Chính sách đổi trả
Chính sách Đổi trả sản phẩm và dịch vụ của Vina Me Tech quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.

Chính sách vận chuyển
Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm của Vina Me Tech.
Chính sách mua hàng & thanh toán
Vina Me Tech áp dụng các hình thức mua hàng và thanh toán mang lại sự thoải mái cho khách hàng.

Chính sách & quy định chung
Vina Me Tech luôn thực hiện theo đúng cam kết chất lượng đặt gia, mang lại sự hài lòng cho toàn bộ khách hàng.