CÁC MÔ ĐUN BÀN THAO TÁC

THÁCH THỨC
Nhằm đáp ứng tính linh hoạt cũng như giải pháp thay đổi các công đoạn nhanh chóng trong các hệ thống sản xuất, lắp ráp hiện đại.

GIẢI PHÁP
Chúng tôi cung cấp các trạm lắp ráp tự động với sự kết hợp của các dòng máy
Tất cả đều được thiết kế theo tiêu chuẩn chung về kích thước và sử dụng cùng hệ thống phần mềm điều khiển cũng như chuẩn kết nối đồng nhất tạo nên tính đồng bộ giúp người sử dụng có sự kiểm soát dễ dàng và chặt chẽ.

Bàn thao tác bắt ốc - trạm bắt ốc

KẾT CẤU
Các ứng dụng:
- Đèn báo trạng thái.
- Trạm tra keo.
- Trạm bắt ốc.
- Trạm lắp ráp linh kiện.
- Trạm kiểm tra, trạm thu thập dữ liệu.
- Trạm in & dán tem.
- Trạm đóng gói...
và nhiều chức năng khác được thiết kế theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.