HỆ THỐNG ĐÓNG BAO THÀNH PHẨM


Giải Pháp ABF ( tự động hoàn toàn không sử dụng công nhân): từ cân đóng bao đến cửa kho không  sử dụng  công nhân . Sử dụng 02 cánh tay máy CM1 (Cần mẫn ) và CM2 (Cần mẫn 2)  thay thế công nhân móc bao và may bao, chỉ có thể kết hợp với cân đóng bao do BGO Tech sản xuất.

Giải Pháp BBF( Bán tự động sử dụng 1 công nhân) : từ cân đóng bao đến cửa kho sử dụng 1 công nhân móc bao vào cân . Chỉ sử dụng 01 cánh tay máy CM2 (Cần mẫn 2)  thay thế công nhân may bao. Ưu điểm của giải pháp này là đầu tư thấp, có thể sử dụng các loại cân đóng bao và máy may bao có sẵn, nhưng loại ích mang lại không nhỏ. Vì nó có thể thay cho 3 công nhân may bao làm việc 3ca/ngày.