GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Vina Me Tech chúng tôi chung tay mang đến những giải pháp tối ưu để khách hàng tăng năng suất, chất lượng và ổn định sản xuất, chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng và hỗ trợ khách hàng để hướng tới việc đầu tư được hiệu quả, tối giảm chi phí và xây dựng nền sản xuất tiên tiến.

Tại Vina Me Tech, giá trị cốt lõi của công ty được truyền đạt và tất cả cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu, tất cả những suy nghĩ và hành động đều hướng tới duy trì và khẳng định giá trị cốt lõi mà công ty đã đề ra.

I. Sứ mệnh:
1. Khẳng định và xây dựng giá tri mới cao hơn cho xã hội.
2. Xây dựng hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho xã hội.
3. Xây dựng tổ chức phục vụ nhu cầu xã hội mà ở đó công bằng, tiến bộ và tôn trọng quyền lợi của cá nhân và tập thể.

II. Giá trị cốt lõi:
1. Đổi mới: các sản phẩm luôn được phát triển và tạo sự đột phá để hướng đến những tiện ích cho khách hàng
2. Thách thức: các yêu cầu của khách hàng dù khó khăn nhưng vẫn dám đối mặt và vượt qua.
3. Chuẩn mực: Các giải pháp đều dựa trên những hệ thống tiêu chuẩn và quy phạm chung.
4. Giá trị: Các giải pháp và sản phẩm hướng đến việc tạo ra hiệu quả về mặt gia tăng lợi ích cho khách hàng.
5. Tôn trọng: Khách hàng, luật pháp, con người, xã hội đều được tôn trọng trong quá trình hoạt động.

III. Triết lý kinh doanh:
1. Thoả mãn khách hàng bằng “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ chuyên nghiệp – Giá thành cạnh tranh”.
2. Luôn gia tăng giá trị sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và xã hội.
3. Thuận theo quy luật tự nhiên, nỗ lực không ngừng để xây dựng công ty phát triển và trường tồn trên nền tảng các cá nhân, tập thể và xã hội cùng phát triển.

IV. Cam kết thực hiện:
1. Làm việc và công hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2. Nhân viên và tổ chức luôn nâng cao khả năng, năng lực để cùng xây dựng giá trị cốt lõi.
3. Sự tin cậy, uy tín và bảo mật
3. Tư duy tổng thể nhưng hành động thì phải cụ thể.